Triển lãm “Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử”

  • 11:31 ,28/08/2020
KHPTO - Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam khai mạc triển lãm chuyên đề "Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử" nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm giới thiệu ba phần nội dung với hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu.

Phần 1 với chủ đề: Mùa thu lịch sử trưng bày những hình ảnh, hiện vật khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Tiêu biểu như: bộ sưu tập truyền đơn, báo chí phát hành trước và trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; bộ sưu tập vũ khí thô sơ của nhân dân sử dụng trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; bộ sưu tập Sắc lệnh, văn bản của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành trong những năm đầu của chính quyền cách mạng...

Phần nội dung thứ hai của triển lãm phản ánh sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều hiện vật, tài liệu, hình ảnh được chọn lọc trưng bày tại phần này minh chứng cho những thắng lợi của dân tộc ta sau Cách mạng tháng Tám, như: sách “Phát động du kích chiến tranh” do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ biên soạn, xuất bản năm 1947; Guốc chèn pháo, nạng chống xe đạp thồ được quân, dân ta sử dụng phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; bút máy Parker 51 của đồng chí Tạ Quang Bửu, thành viên phái đoàn Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa dùng làm việc và ký các bản hiệp định tại Hội nghị Genève từ ngày 1/5 đến 21/7/1954; sổ ghi chép của trung tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên ghi chép diễn biến của Chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/1975; Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 6 ngày 2/7/1976 về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô và Quốc ca...

Phần 3: “Tiếp bước vinh quang”, trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sựnghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 18/8 đến 30/9. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam khuyến cáo khách đến tham quan phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn tối đa nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

N.M
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email