Trăng phố

  • 18:56 ,18/04/2019
Trăng như khách nhỡ độ đường
Ngẩn ngơ đứng giữa phố phường so vai
Nhà cao cửa đóng then cài
Có ai dậy trước ban mai đón mình?
NGUYỄN NGỌC HƯNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email