Trạm xử lý nước cấp quy mô gia đình

  • 20:25 ,13/02/2009
Tại các vùng sâu, vùng xa, nhân dân sử dụng nguồn nước thô từ giếng khoan nông, giếng khơi, giếng thấm hay từ ao hồ, sông suối. Với mọi nguồn nước này, mọi người đều mong muốn có biện pháp xử lý hữu hiệu để đạt tiêu chuẩn sử dụng trong sinh hoạt. Đã có khá nhiều mô hình xử lý được giới thiệu, mỗi phương án có mang những đặc thù riêng về kỹ thuật, chi phí và quản lý vận hành. Đáng chú ý là một mô hình được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đúc kết từ các công trình ở nông thôn miền Bắc.

Nguồn nước thô có thể được oxy hóa để biến Fe+2 thành Fe+3 bằng việc tưới kiểu dàn mưa hoặc xử lý hữu cơ bằng vi sinh. Ngăn lắng được cấu tạo để lưu nước hơn 1 giờ, đủ để keo tụ bông làm cặn lớn lắng lại với vận tốc dòng chảy khống chế ở mức dưới 0,7 mm/giây (diện tích lắng thông thủy bằng 0,50 m2, chiều cao lắng là 1,35 m và tiết diện dòng lắng là 0,26 m2). Ngăn lọc có tiết diện 1,80 m2 với tầng cát lọc (hạt cát khoảng 1 mm) dày 600 mm. Vận tốc lọc là 0,36 m/H, đạt đến ngưỡng của lọc chậm nghĩa là vừa lọc cơ học, vừa lọc sinh học qua màng vi sinh bao quanh hạt lọc để khử chất hữu cơ và vi sinh vật.

Nước lọc chảy xuống bể chứa nước kín ở tầng dưới được nén khí, nhằm duy trì áp suất đẩy nước đi cao và xa hơn một chút.

Khối lượng xây dựng bao gồm: 1 bể nước 2 x 2 x 3 m, chia thành 2 tầng chồng lên nhau, mỗi tầng cao 1,50 m. Tầng dưới làm bằng bê tông cốt thép, tầng trên có thể xây bằng gạch thẻ với tường bao dày 200 mm, và tường ngăn 100 mm chụp lọc ngắn đuôi thông xuống ngăn chứa được chốt giữ bên dưới bằng ren.

Để rửa lọc, cứ mỗi 6 tháng một lần, hốt một phần cát lọc phía trên ra ngoài rửa và thay thế.

Mô hình này đòi hỏi xây dựng tương đối kiên cố, hiện đại và đảm bảo hiệu quả tương xứng. Nếu muốn đạt công suất lớn hơn, có ­thể mở rộng công trình theo tính toán tương đồng.

Khi thi công sàn nắp của tầng dưới, có thể chừa lại một lỗ thăm dò; khi thi công tầng trên, mảng nắp thăm này sẽ là mảng đáy lắp ghép của ngăn lọc. Chế tạo mảng đáy lắp ghép này đúng kích thước để bịt cửa thăm rồi trám lại theo sơ đồ.

Lỗ thăm tạo điều kiện cho việc thi công tầng dưới (rút cốp pha, vặn các đuôi chụp lọc).

KS. NGUYỄN NGỌC ÁNH

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email