TPHCM: Sở Văn hoá và Thể thao tiếp nhận và trả hồ sơ trong ngày đối với 16 thủ tục hành chính

  • 22:05 ,29/10/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND TP về việc tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức tuần lễ "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày" từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao TP thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 16 thủ tục hành chính sau:

Thủ tục cấp phép khai quật khẩn cấp;

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên;

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo;

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố); hỗ trợ nạn

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố);

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân Thành phố);

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Thành phố);

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Thành phố);

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Thành phố);

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình;

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Linh Nhi

Nguồn: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email