TPHCM có thêm quỹ hỗ trợ các dự án khởi nghiệp

  • 22:00 ,17/05/2016
Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TPHCM (HSIF) ra mắt ngày 17/5 với số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng.

Quỹ do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM khởi xướng, đồng sáng lập gồm Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

Quỹ được hình thành với mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TPHCM và cả nước phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho thành phố, đất nước.

Nguồn vốn của quỹ được hình thành từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân góp vốn, với mục tiêu đến năm 2020 đạt quy mô nguồn vốn là 100 tỷ đồng.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC) cho biết, việc thành lập quỹ nhằm giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp TPHCM và cả nước phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống.

Theo đó, HSIF sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ như ứng dụng trên mobile, internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp... có tiềm năng áp dụng với quy mô mở rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và trên thế giới.

Quỹ cũng sẽ dành ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của TPHCM, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao.

Vũ Trọng

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email