TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 100% lãi suất cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

  • 11:52 ,11/08/2019

KHPTO - Phát triển và ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần nguồn vốn đầu tư lớn. Vì vậy, để tiếp sức cho chương trình này, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 655/QĐ- UBND khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 100% lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quy định này hỗ trợ lãi vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khi được tổ chức cho vay đồng ý cấp tín dụng đối với các phương án sản xuất khả thi. Mức vay được hỗ trợ lãi vay theo quy mô đầu tư của phương án và quy định của tổ chức cho vay.

Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) cộng thêm 2%/năm. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… được cấp chứng nhận, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất.

Bên cạnh đó, đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông được ngân sách thành phố hỗ trợ 80% lãi suất.

Thời hạn hỗ trợ lãi vay đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất dưới 12 tháng, thời hạn hỗ trợ lãi vay không quá 12 tháng trên một phương án.

Đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất từ 12 tháng trở lên, thời hạn hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ sản xuất nhưng không vượt quá 36 tháng trên một phương án. Đối với cây, hoa kiểng, gồm hoa lan, bonsai, hoa mai, cây ăn trái, thời gian hỗ trợ lãi vay không quá 60 tháng trên một phương án.

Đối với các đơn vị ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian hỗ trợ từ 12 tháng trở lên, nhưng tối đa không quá 36 tháng trên một phương án…

UBND thành phố quyết định hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ lãi vay đối với mức vay từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận.

UBND quận, huyện quyết định hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ lãi vay đối với mức vay dưới 10 tỷ đồng.

Theo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, thành phố xây dựng các chính sách tập trung hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Do vậy, các doanh nghiệp, người dân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp có thể lưu ý khi đầu tư để tận dụng được các chính sách ưu đãi. Thành phố sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao phù hợp với từng quận, huyện để chuyển giao thông qua mạng lưới liên kết 4 nhà.

DUY PHƯƠNG
Tags : dd2719
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email