TP.HCM triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

  • 06:38 ,07/07/2018
KHPTO - Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra vào sáng ngày 3/6, UBND TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020.

Thành phố đã triển khai xét duyệt đợt 1 năm 2018 cho 69 nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm.

Kết quả có 31 nhiệm vụ “đạt”, 32 nhiệm vụ “không đạt”, 6 nhiệm vụ cơ quan chủ trì đề nghị không thực hiện.

Tổ chức giám định 46 nhiệm vụ, nghiệm thu 23 nhiệm vụ.

Thông qua kết quả nghiên cứu, có 16 bài báo được đăng, đăng ký 2 bằng sáng chế, đào tạo thành công 3 thạc sĩ; hướng dẫn 16 lượt doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cấp giấy chứng nhận cho 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại thành phố là 46 doanh nghiệp; hoàn chỉnh nội dung cẩm nang hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Hỗ trợ một doanh nghiệp báo cáo thành lập quỹ.

Tính đến tháng 5/2018, có 116 doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, tổng số tiền trích quỹ là 2.108 tỷ đồng, tổng số tiền sử dụng quỹ là 529 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận khoa học và công nghệ cho 13 tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó 4 tổ chức khoa học và công nghệ công lập với tổng số vốn đăng ký là 33,495 tỷ đồng và 9 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập với tổng số vốn đăng ký là 3,8 tỷ đồng.

Thành phố đã ban hành Quyết định 1511/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 về quy chế phối hợp liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ.

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế:

- đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo cho 98 doanh nghiệp;

- tư vấn về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo cho 115 doanh nghiệp;

- hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và sản phẩm cho 25 dự án/nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hỗ trợ 31 hoạt động định lượng, đánh giá thành phần mẫu của doanh nghiệp;

- hỗ trợ doanh nghiệp có dự án đầu tư được tham gia chương trình vay kích cầu của thành phố cho 3 dự án;

- đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho 738 sinh viên của các trường đại học;

- hỗ trợ kết nối trực tiếp và gián tiếp 279 dự án khởi nghiệp để giúp phát triển ý tưởng kinh doanh; hoàn tất hồ sơ giám định cho 4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức xét duyệt cho 2 dự án và nghiệm thu 1 dự án tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup);

- thúc đẩy hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp thông qua các sự kiện như: tổ chức hội nghị các cơ sở ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để lấy ý kiến các đơn vị về các sự kiện sẽ phối hợp tổ chức trong Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2018 - WHISE 2018.

Hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ:

- cổng thông tin đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thành phố (Techport) với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh đang vận hành với 3.702 công nghệ thiết bị và 510 nhà cung ứng, số tổ chức, chuyên gia tư vấn là 831 (trong đó có 628 chuyên gia tư vấn), có 56 dự án kinh doanh và dự án khởi nghiệp đang kêu gọi đầu tư, tìm kiếm đối tác;

- chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên (Techmart Daily) đang tổ chức trưng bày, giới thiệu 189 công nghệ, thiết bị của 79 đơn vị từ các viện, trường, doanh nghiệp; tổ chức 3 kỳ hội thảo trình diễn công nghệ thu hút 147 khách tham dự;

- 1 kỳ Techmart chuyên ngành giới thiệu và trưng bày 100 công nghệ và thiết bị của 43 viện - trung tâm nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước; tư vấn thông tin cho 293 yêu cầu tìm kiếm công nghệ của doanh nghiệp;

- thúc đẩy việc tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thông qua việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thủ tục xác lập quyền hoặc các thủ tục khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ tra cứu thông tin và tư vấn khả năng đăng ký cho 113 hồ sơ các loại;

- số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tính đến tháng 4/2018 là 5.008 đơn (trong đó số đơn sáng chế đạt 113 đơn), số văn bằng được cấp là 2.166 văn bằng.

Theo thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 585.635 tỷ đồng, tăng 7,86% (cùng kỳ tăng 7,76%).

Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh là 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố như thương mại, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế.

Tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 57,6% trong tổng GRDP.

Trong đó, 4 nhóm ngành bất động sản; thương mại; vận tải kho bãi và tài chính ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng cao 40,2% trong tổng GRDP.
ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email