TP.HCM tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

  • 20:10 ,11/06/2018
KHPTO - Theo UBND TP.HCM, nhằm đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, sau năm 2019, các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, nếu chưa đáp ứng quy định của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND TP.HCM thì sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng 6/2018, UBND TP.HCM sẽ tổ chức tổng kiểm tra, khảo sát, đánh giá các cơ sở có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; cơ sở cần áp dụng giải pháp thay thế để khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; cơ sở không có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; cơ sở không tổ chức thực hiện, thực hiện không đầy đủ, hoặc đã bị khiếu nại, khiếu kiện về điều kiện an toàn PCCC từ hai lần trở lên mà vẫn không khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu; cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ thường xuyên tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu nội dung quy định Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND TP.HCM và hiểu về phương án xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC; hướng dẫn thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC.

Về lâu dài, đến năm 2019, TP.HCM sẽ tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC. Vận động các cơ sở thực hiện đúng tiến độ.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email