TP.HCM: Nhiều chuyển biến từ chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị

  • 07:27 ,09/06/2018
KHPTO - Tại cuộc họp sơ kết hơn 2 năm thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, Sở xây dựng TP.HCM cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 21.851 căn nhà trên và ven kênh, rạch thuộc 61 dự án, được phân loại thành 3 nhóm thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng.

Chương trình di dời chủ yếu thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước, các khoản hỗ trợ tài chính, vốn vay ODA từ Ngân hàng thế giới.

Cụ thể, với nhóm dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP) gồm 6 dự án, quy mô di dời 6.223 căn, dự kiến tổng kinh phí bồi thường khoảng hơn 19.000 tỷ đồng.

Trong 6 dự án trên, dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam Kênh Đôi có quy mô lớn nhất với 5.055 căn phải di dời, hiện đã hoàn thành điều tra xã hội học, đang lập phương án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000; dự án rạch Xuyên Tâm và rạch Văn Thánh được thành phố giao nhà đầu tư lập báo cáo đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

Hiện cả 3 dự án này đã được UBND thành phố thông qua chủ trương thực hiện theo hình thức PPP.

Đối nhóm dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách gồm 52 dự án, quy mô di dời 13.827 căn; dự kiến tổng kinh phí bồi thường khoảng hơn 21.500 tỷ đồng.

Trong đó, đối với nhóm dự án đã có chủ trương đầu tư được ghi vốn bồi thường gồm 7 dự án, quy mô 2.204 căn.

UBND các quận 4, 6, 7, Bình Thạnh đã thực hiện bồi thường được 1.678 căn, còn lại 526 căn đang tiếp tục triển khai bồi thường và đăng ký nhu cầu vốn bồi thường 987 tỷ đồng còn lại.

Nhóm dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư gồm 18 dự án ghi vốn năm 2017 và đợt 1 năm 2018, quy mô 7.910 căn, tổng mức bồi thường dự kiến hơn 12.450 tỷ đồng, đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư 14 tỷ đồng, UBND các quận đang thực hiện các công tác chuẩn bị bồi thường.

Đối với nhóm dự án chưa có chủ trương đầu tư gồm 27 dự án, di dời 5.391 căn, tổng kinh phí bồi thường dự kiến hơn 8.080 tỷ đồng.

Về cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới thay thế chung cư cũ, thành phố đã hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát, phân loại và kiểm định chất lượng đối với 474 chung cư cũ (573 lô) xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố.

Kết quả, có 15 chung cư cấp D (7 chung cư hư hỏng nặng, 8 chung cư cấp độ nguy hiểm); 115 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư không cần kiểm định do đã và đang di dời hoặc đã cải tạo, chuyển mục đích sử dụng.

Về xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại, hiện nay thành phố đang tập trung thực hiện xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Nam thành phố và Khu đô thị Tây Bắc.

Theo chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị là chương trình mới được đề ra trong Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 và là một trong 7 chương trình đột phá của thành phố.

Chương trình có 3 nội dung là di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch để tổ chức cuộc sống người dân tốt hơn; xây dựng mới, thay thế chung cư cũ, hư hỏng xuống cấp, chỉnh trang nâng cấp khu dân cư hiện hữu; xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố.

Đối với việc tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện vận dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ hợp lý; tính toán đồng bộ việc bố trí tái định cư, việc di dời nhà ở ven kênh, rạch phải đồng bộ với việc ổn định đời sống của người dân. Bên cạnh đó, thành phố phân cấp cho quận, huyện kêu gọi đầu tư thực hiện các chung cư xuống cấp.

H.C
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email