TP.HCM muốn thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

  • 11:50 ,12/04/2019

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (giữa) tiếp các chuyên gia, trí thức kiều bào

KHPTO - Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2019, UBND TP.HCM đã đưa ra nhiều vấn đề quan trọng thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, một trong những vấn đề đáng chú ý là thành phố sẽ hoàn chỉnh ban hành quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2019 - 2022.

Đột phá thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội: thu hút chuyên gia, nhà khoa học

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cụ thể đối với các Nghị quyết, nội dung đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện ủy quyền 85 nhiệm vụ của thành phố cho các sở - ngành, quận - huyện. Trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm, đồng thời sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 về ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp tình hình thực tế. Xây dựng dự thảo Nghị định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.HCM theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ hoàn chỉnh ban hành quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2019 - 2022 và tổ chức thực hiện quy định đảm bảo hiệu quả, chất lượng và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TP.HCM cũng sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả cao đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt nhằm sử dụng nguồn thu cổ phần hóa đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Triển khai hiệu quả đề án sữa học đường và đề án giảm học phí cho học sinh trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn.

Thành phố sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi phương thức thực hiện hiệu quả thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô. Chủ động làm việc với các cơ quan trung ương về mô hình cơ quan chuyên trách quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM; rà soát việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố; ứng vốn ngân sách thành phố cho trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 trên địa bàn thành phố theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu kỹ, chuẩn bị đầy đủ, có cơ sở đề án đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia trên địa bàn thành phố để tạo sự đồng thuận xã hội cao trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét.

Cùng đó, TP.HCM sẽ tiến hành sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và quận, huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự các ban quản lý dự án của thành phố sau khi sắp xếp lại. Tập trung đề xuất kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan khối chính quyền thành phố.

Nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, phát triển và mở cửa thị trường; tổ chức tốt hoạt động xuất khẩu và liên kết chuỗi sản xuất, chế biến; thay đổi căn bản trong xúc tiến thương mại, đi sâu vào các mặt hàng chủ lực trong từng giai đoạn. Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua hệ thống đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề án phát triển ngành thương mại điện tử và đề án xây dựng trung tâm mua sắm của thành phố... Triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ xây dựng và triển khai chương trình khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu, phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại thành phố giai đoạn 2019 - 2025.

Tổ chức đánh giá hiệu quả chương trình kích cầu đầu tư. Thực hiện đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố đến 2020, trong đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút và hỗ trợ đầu tư cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Triển khai chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của thành phố. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với trọng tâm cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường... Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối, vàng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ.

Tiếp tục triển khai Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố về kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao PCI của thành phố những năm tiếp theo.

Triển khai đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo”

TP.HCM tiếp tục thực hiện 7 chương trình đột phá và 2 chương trình trọng điểm của thành phố. Thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện 7 chương trình đột phá. Triển khai và đưa vào vận hành, khai thác (giai đoạn 1) các trung tâm thành phần thuộc đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” (Trung tâm điều hành, Trung tâm dữ liệu dùng chung, Trung tâm dự báo và đơn vị bảo đảm an toàn an ninh thông tin). Triển khai đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía đông thành phố. Thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường - xã - thị trấn theo kiến trúc chính quyền điện tử. Triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa thành phố và Bộ thông tin và truyền thông; tích cực chuẩn bị để triển khai hệ thống viễn thông điện thoại di động thế hệ 5 (5G).

 

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email