TP.HCM: Một số xe taxi được vận chuyển người dân đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết

  • 17:46 ,23/06/2021
UBND TPHCM đã chấp thuận với đề nghị của Sở Giao thông vận tải TPHCM về việc tổ chức lưu thông cho một số phương tiện xe taxi hoạt động vận chuyển người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn việc tổ chức các phương tiện thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận cho phép Sở tổ chức giao thông cho một số phương tiện xe taxi (dự kiến 200 xe taxi của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam và 200 xe taxi của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh) lưu thông trong địa bàn TPHCM để phục vụ việc đi lại của người dân đến các bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ đạo của UBND TP.

Nguồn: HCM CityWeb
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email