TP.HCM kiến nghị trung ương sớm giao vốn ODA

  • 09:19 ,02/11/2017

Tuyến metro số 1 Bến Thành -  Suối Tiên đã được thành phố ứng tiền thanh toán cho nhà thầu - Ảnh: T.L

KHPT - Theo Văn phòng UBND TP.HCM, liên quan đến việc triển khai các dự án sử dụng vốn ODA, lãnh đạo TP.HCM vừa kiến nghị trung ương về việc giao vốn.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án vốn ODA theo các hiệp định đã cam kết và sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành trung ương sớm hỗ trợ thành phố trong công tác giao vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương cho các dự án ODA theo nhu cầu giải ngân thực tế trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, TP.HCM kiến nghị các cơ quan trung ương chấp thuận cho thành phố được thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành như đối với dự án hoặc nhóm dự án trước khi điều chỉnh theo Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ kế hoạch và đầu tư cần sớm hướng dẫn đối với nguồn vốn sử dụng cho từng loại dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Được biết, liên quan đến vốn cho tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), UBND TP.HCM đã chấp thuận tạm ứng từ ngân sách của thành phố để thanh toán cho các nhà thầu trong khi chờ bổ sung kế hoạch vốn ODA từ ngân sách trung ương. Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương), UBND TP.HCM sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành dự án.

H.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email