TP.HCM hướng tới nền nông nghiệp đô thị, hiện đại, bền vững

  • 05:43 ,27/11/2021
KHPTO - Theo thống kê, nông nghiệp TP.HCM chỉ chiếm khoảng 1% GRDP toàn thành phố. Nông nghiệp không thể so sánh với công nghiệp, dịch vụ hay du lịch nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của thành phố.

Trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn (Nguồn đất và nguồn nước bị ô nhiễm do các nhà máy, khu công nghiệp xả thải)… thì phát triển nông nghiệp đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ và xu hướng tất yếu và cấp thiết của nông nghiệp thành phố.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TP.HCM và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành; sự nỗ lực rất lớn của bà con nông dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến quận, huyện và phường, xã có sản xuất nông nghiệp. Kết quả GRDP nông lâm ngư nghiệp tăng 2,06% so cùng kỳ, giá trị sản xuất tăng 2,07% so cùng kỳ. Giá trị 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 600 triệu đồng/ha/năm (tăng 9,1% so cùng kỳ); năng suất lao động nông nghiệp ước đạt 169,2 triệu đồng/người/năm (tăng 5,8% so cùng kỳ). Giai đoạn 2016 - 2020, GRDP tăng bình quân 4,59%/năm, giá trị sản xuất tăng bình quân 4,62%/năm.

Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp khơi thông được nguồn vốn và lao động trong dân và doanh nghiệp, hướng vào sản xuất, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay (673,5 tỉ đồng), đã huy động được 20 đồng vốn xã hội (13.841,3 tỉ đồng), trong đó huy động từ tổ chức tín dụng là 12 đồng (8.398,07 tỉ đồng), huy động trong dân là 8 đồng (5.443,3 tỉ đồng).

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã định hướng “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Thành phố sẽ tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; phát triển khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực hiện định hướng trên, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2030. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa và các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Nâng tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030 chiếm từ 75% - 85% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố; trên 70% hộ nông dân, trên 80% doanh nghiệp ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mang tính công nghệ cao về giống, quy trình canh tác, công nghệ sau thu hoạch; trên 30% hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

H.D
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email