TP.HCM: hỗ trợ lãi suất đến 100% để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đến năm 2025

  • 15:58 ,05/09/2021

Trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.T

KHPTO - Nhằm thúc đầy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025, thành phố tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ cho cá nhân, đơn vị tham gia chuyển dịch, ngày 23/3/2021, Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 06) kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.

Nhiều lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ

Nghị quyết 06 tạo điều kiện thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0. Chi cục phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh cho biết, Nghị quyết 06 ra đời nhằm tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát huy được tiềm năng, đặc thù của thành phố, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học từ nay đến năm 2025. Thành phố hướng tới xây dựng vùng sản xuất tập trung nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, nâng tầm cạnh tranh cũng như hướng tới xuất khẩu trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 06 tạo cơ chế, chính sách thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị thành phố theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các lĩnh vực nông nghiệp sẽ được chính sách trợ là trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát, phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ nông nghiệp, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách nhằm hỗ trợ lãi vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khi được tổ chức cho vay đồng ý cấp tín dụng đối với các phương án sản xuất khả thi được chấp nhận.

Các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân tham gia vào các lĩnh vực sau sẽ được hỗ trợ: đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát. Đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát. Ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn...

Nghề sản xuất bánh tráng truyền thống tại huyện Củ Chi - TP.HCM. Ảnh: T.T

Ngân sách thành phố hỗ trợ đến 100% lãi suất vay

Theo Nghị quyết 06, cá nhân, doanh nghiệp tham gia chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp có thể vay từ 10 tỷ đồng trở lên (Hội đồng thẩm định cấp thành phố). Tiêng với khoản vay dưới 10 tỷ đồng sẽ do hội đồng thẩm định cấp quận, huyện thẩm định. Điều đáng chú ý của Nghị quyết 06 là ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay) cho đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV, nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV). Thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận. Hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu vay từ Quỹ giảm nghèo của thành phố ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội được Ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm. Thời hạn hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ sản xuất nhưng không vượt quá 05 năm.

Các lĩnh vực khác như sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông được ngân sách Thành phố hỗ trợ 80% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay). Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV); sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay).

Với những hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay). Nếu hộ nghèo, hộ cận nghèo vay từ Quỹ giảm nghèo của thành phố ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội được Ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm.

P. DUY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email