TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị

  • 16:41 ,07/01/2019
KHPTO - Theo Sở xây dựng TP.HCM, trong năm 2019 sẽ đẩy mạnh di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch. Mục tiêu chung đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành di dời 10.000 căn; đến năm 2021 hoàn thành di dời 6.646 căn; số còn lại sẽ hoàn thành trước năm 2025.

Nhanh chóng thực hiện các dự án

Mục tiêu cụ thể trong năm 2019, với nhóm dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách:

- Hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 9 dự án (716 căn) đang thực hiện dỡ dang, không để chuyển tiếp qua năm 2020.

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 19 dự án (7.685 căn) đã có chủ trương đầu tư trong năm 2019; tiến hành thực hiện bồi thường, chi trả cho người dân.

- Phê duyệt dự án bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 24 dự án (5.349 căn) chưa có chủ trương đầu tư trước ngày 31/10/2019 để đảm bảo điều kiện ghi vốn bồi thường đợt 1 năm 2020.

Với nhóm dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP:

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm.

- Hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư để tiến tới tổ chức đấu thầu 5 dự án còn lại, gồm lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư, công bố dự án; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế và dự toán làm cơ sở để tổ chức đấu thầu.

Với nhóm dự án xây dựng nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị: tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án: khu nhà ở cao tầng dọc rạch Hiệp Ân tại phường 5, quận 8; khu trung tâm thương mại, công viên phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8.

Về cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới thay thế chung cư cũ, mục tiêu chung đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng 03 chung cư với quy mô 1.414 căn hộ; khởi công và thi công xây dựng 26 chung cư với quy mô dự kiến 4.500 căn hộ; hoàn thành việc di dời 936 hộ dân của 15 chung cư; hoàn thành cơ bản việc di dời cụm chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 và cụm lô số chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2019, khởi công và thi công xây dựng 9 chung cư với quy mô dự kiến 1.902 căn hộ; hoàn thành tháo dỡ 6 chung cư với quy mô 22.318 m2 sàn; hoàn thành việc di dời 597 hộ dân của 8 chung cư.

Nhiều giải pháp di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân

Sở xây dựng TP.HCM đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch. Theo đó, Thành phố cần đảm bảo cơ chế vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo quy định quản lý thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch. Như vậy, đối với 19 dự án có khả năng không kịp bố trí kế hoạch vốn khởi công mới vào đợt 1 năm 2019, phải chờ đến năm 2020, có thể dẫn đến chậm tiến độ toàn bộ chương trình. Do đó, Thành phố sẽ cân đối nguồn vốn, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên tạm ứng vốn hoặc ghi vốn khởi công mới, cho phép 19 dự án nhu cầu vốn khoảng 11.353 tỷ đồng được tạm ứng vốn hoặc ghi vốn khởi công mới tại kỳ giao kế hoạch vốn đầu tư công của năm 2019, ngay sau khi dự án bồi thường được phê duyệt.

Ưu tiên giải quyết sớm và rút ngắn 1/3 thời gian thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án bồi thường, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố.

Đối với các dự án thực hiện bằng phương thức đối tác công tư PPP, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết nêu trên của Chính phủ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của thành phố, trong đó, tập trung hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư như phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt thiết kế và dự toán để tiến hành tổ chức đấu thầu vào năm 2019; trọng tâm là dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm phấn đấu đến năm 2020, nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án tiến hành nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm.

UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện ngay công tác khảo sát, điều tra xã hội học đối với các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị (bao gồm các nội dung như pháp lý nhà đất, nhân khẩu, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt, học hành của hộ gia đình, cá nhân, nguyện vọng về giá nhà ở và địa điểm tái định cư…), làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách chăm lo, ổn định cuộc sống người dân trong quá trình bồi thường và sau khi tái định cư.

Về quỹ nhà phục vụ tái định cư, Sở xây dựng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, điều chuyển và sử dụng hiệu quả nguồn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã hoàn thành (khoảng 8.000 căn hộ và nền đất) để ưu tiên giải quyết tái định cư cho các dự án thuộc chương trình chỉnh trang đô thị; phối hợp ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung phát triển 11.000 căn hộ nhà ở xã hội theo kế hoạch số 4665/KH-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát triển và quản lý nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020, để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân được bồi thường nhưng giá trị bồi thường không đủ để mua nhà ở thương mại hoặc các hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện bồi thường, không còn nơi ở nào khác, để giải quyết bố trí cho các đối tượng không đủ điều kiện bồi thường nhưng không còn nơi ở nào khác thuê để ở.
N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email