TP.HCM đẩy mạnh đào tạo nghề nông thôn

  • 09:28 ,28/11/2021
KHPTO - Theo kế hoạch trung hạn đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của UBND TP.HCM, sẽ thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 8.111 người với tổng kinh phí thực hiện là 37,140 tỷ đồng.

Đào tạo nghề nông nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu lao động cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM. Đào tạo nghề nông nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả, sau khi học xong ít nhất có 85% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ đào tạo nghề do mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành năm 2009 đến nay không còn phù hợp. Đồng thời, lao động tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp đa phần là người lớn tuổi, tham gia học nghề nhưng lại không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, cần mở rộng độ tuổi học nghề để được hỗ trợ khi ban hành chính sách cho giai đoạn mới.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email