Thành phố Hồ Chí Minh đặt 24 mục tiêu và 4 chương trình phát triển giai đoạn 2020 - 2025

  • 14:59 ,30/12/2019

Hội nghị thông tin báo chí được tổ chức nhằm tiếp thu ý kiến, công bố dự thảo đến các cơ quan báo chí, truyền thông

KHPTO - Chiều ngày 28/12, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở thông tin và truyền thông, Hội nhà báo TP.HCM tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dự thảo (lần 1), TP.HCM đặt ra 24 chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội… Trong đó, nổi lên các chỉ tiêu thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong cải cách hành chính, giảm hộ nghèo, tăng thu nhập, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, nhà ở, không gian xanh. Cụ thể, thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố là 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần; tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 15%, tỷ lệ đường đạt 2,5 km/km2 đô thị; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5 m2/ người; diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 3 m2/người (hướng tới 2030 không dưới 5 m2/người).

TP.HCM cũng đề ra 4 chương trình phát triển gồm: đột phá đổi mới quản lý thành phố, đột phá đổi mới phát triển hạ tầng; đột phá đổi mới phát triển nhân lực và văn hóa, chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố.

Về mục tiêu phát triển tổng quát, thành phố tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định, chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh việc đưa ra các chỉ tiêu cho 5 năm tới, dự thảo (lần 1) đã nêu rõ những chỉ tiêu làm được và những hạn chế tồn tại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể, trong số 13 chỉ tiêu thì có 11 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu là GRDP bình quân đầu người và cải cách hành chính không đạt.

Dự thảo (lần 1) sẽ được lấy ý kiến đến tháng 2/2020. Sau đó tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh dự thảo lần 2, lấy ý kiến người dân thành phố trong tháng 5 và 6/2020. Đến tháng 6/2020, tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 3 trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Sau khi tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 4, TP.HCM sẽ trình xin ý kiến Bộ chính trị trong tháng 7/2020 trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHƯỢNG TRẦN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email