Tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn, hợp lý, hiệu quả

  • 23:12 ,27/10/2020

Cải cách hành chính hiệu quả giúp nâng cao năng lực quản lý ở UBND các phường. Ảnh: VIỆT DŨNG.

KHPTO - Chính phủ đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và sau đó đã được Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, trình Quốc hội cho ý kiến. Đây được xem là bước đi đột phá trong đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Nâng cao hiệu quả tổ chức chính quyền

Theo đề án, Tổ chức chính quyền địa phương ở TP.HCM, thành phố thuộc TP.HCM, huyện, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Tổ chức chính quyền địa phương ở quận và phường thuộc TP.HCM là Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân quận, phường là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, phường, làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận, phường sẽ được điều chỉnh hợp lý cho Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc TP.HCM, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc TP.HCM để có điều kiện và khả năng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn này.

Về thực hiện quyền đại diện của nhân dân: khi không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường, quyền đại diện của người dân tiếp tục được duy trì và phát huy thông qua nhiều kênh như: đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban, tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và đặc biệt là sự phản ánh của khu phố và ý kiến trực tiếp của người dân thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Ủy ban nhân dân các phường tăng cường công tác giao ban với trưởng khu phố; Ủy ban nhân dân quận giao ban với

Ủy ban nhân dân phường để kịp thời nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng của người dân.

Về quyền làm chủ của nhân dân: tăng cường các kênh, phương tiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách đến nhân dân; cung cấp, công bố các thông tin, các quy định, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Vai trò của hệ thống chính quyền điện tử của TP.HCM đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc làm tốt vấn đề này.

Duy trì và tăng cường sự tham gia của nhân dân trong hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền thông qua dân chủ trực tiếp: tham gia trực tiếp thông qua đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân như định kỳ tổ chức các Hội nghị nhân dân hoặc tiếp xúc cử tri. Qua công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của người dân đóng góp xây dựng chính quyền; tiếp nhận thông tin và giải quyết những khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia xây dựng chính quyền, cụ thể như: phân công thành viên Ủy ban nhân dân tham gia các cuộc họp của khu phố; qua hộp thư góp ý hoặc sổ góp ý; nghe nhân dân trao đổi, phản ánh ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp hoặc gửi phiếu xin ý kiến về các công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; góp ý các quy ước, công việc nội bộ khu dân cư. Khi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, một số việc quan trọng, Ủy ban nhân dân phường thông qua khu phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhân dân tham gia ý kiến trước khi quyết định; lập sổ theo dõi phản ánh, kiến nghị của các trưởng khu phố để kịp thời giải quyết.

Về giám sát hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước:

- Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của tổ chức Đảng, của cấp ủy cùng cấp, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, của Ủy ban kiểm tra Quận ủy, của cấp ủy phường.

- Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ở các quận, phường, khu vực ứng cử. Bổ sung và cụ thể hóa hơn nữa chức năng giám sát vào Quy chế phối hợp của Ủy ban nhân dân và thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quy chế phối hợp của Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường. Khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát có sự tham dự của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc xây dựng kế hoạch giám sát theo định kỳ, phân công cán bộ có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, được góp ý.

Phục vụ người dân tốt hơn

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, TP.HCM đã xây dựng đề án tổ chức chính quyền đô thị nhằm tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong quản lý của chính quyền thành phố; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM được kỳ vọng có sự thay đổi không chỉ là việc thay “chiếc áo đã quá chật” mà sự chuyển động của mô hình mới sẽ gắn với đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền TP.HCM, bảo đảm sự ổn định và phát triển thành phố.

TS. Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, người dân được hưởng lợi lớn nhất nếu làm tốt mô hình chính quyền đô thị bởi xét cho cùng mô hình nhằm xây dựng một nền công

vụ phục vụ, hướng tới tổ chức tinh gọn. Trong nền hành chính có 3 bộ phận gồm: thể chế hành chính, bộ máy tổ chức và con người.

Lâu nay cải cách hành chính chúng ta làm ở khâu thể chế hành chính, bây giờ đụng đến tổ chức lại bộ máy gắn với đó là bố trí lại con người phù hợp. Khi một nền hành chính vận hành tốt, chính dịch vụ hành chính đó, công vụ đó phục vụ cho người dân tốt hơn. Nền công vụ phục vụ cho dân, nếu nền công vụ đó tốt - dân được hưởng, nếu nền công vụ đó kém - dân sẽ thiệt.

Theo ông Trần Hoàng Ngân - viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trước đây, TP.HCM đã thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường và cho thấy hiệu quả. Vấn đề đặt ra là đề án chính quyền đô thị không chỉ thuần túy là không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường, mà là tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Vì vậy, trong sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với sắp xếp 19 phường, TP.HCM có đề án thành lập TP. Thủ Đức. Để đề án Chính quyền đô thị tại TP.HCM phát huy tác dụng, đòi hỏi rất nhiều điều kiện đi kèm, như vấn đề về ngân sách nhà nước để giải quyết các bài toán, các điểm nghẽn về kẹt xe, ngập nước, hạ tầng y tế, giáo dục... nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Ý thức được điều này, TP.HCM đã trình trung ương đề án Tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu làm sao tăng đóng góp cho ngân sách trung ương, đồng thời cũng tăng ngân sách địa phương.

Chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dưChế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư thì căn cứ theo từng đối tượng mà thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

Ngoài những chế độ, chính sách theo quy định, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện đề án.
B. NGA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email