Tính năng Night Light trên Windows 10 Creators Update

  • 08:46 ,28/04/2017
KHPTO - Tính năng Night Light mới được đưa vào trong bản Creators Update của Windows 10 hoạt động có vẻ chưa được ổn định cho lắm.

Trên nguyên tắc, Night Light mode sẽ mở và tắt theo thời gian do người dùng quy định, nhưng điều này chỉ đúng nếu máy được mở thường trực. Nếu sau khi thiết lập trong đêm rồi máy được tắt hoàn toàn thì khi mở máy trở lại vào hôm sau, cho dù là vào ban ngày, Night Light mode vẫn cứ được kích hoạt.

Ngoài ra trong một vài trường hợp, tính năng này bị mờ đi (không sử dụng được) cho đến khi cài driver mới cho màn hình. Có vẻ như Night Light mode hoạt động tốt nhất là trên chiếc máy Surface Pro của Microsoft, còn trên những máy khác thì không bằng ứng dụng F.lux.

Duy Chương
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email