Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 6 và 6 tháng năm 2022

  • 16:01 ,22/06/2022
Trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022, TP. Hồ Chí Minh đạt một số kết quả đáng chú ý trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư...
 
Nguồn: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email