Tím kiếm ý tưởng chuỗi giá trị hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  • 10:36 ,04/07/2018
KHPTO - Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban dân tộc phối hợp với Ngân hàng thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức công bố cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam.

Cuộc thi được phát động nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người DTTS Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các DTTS Việt Nam, nâng cao vai trò và năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào DTTS trong công cuộc thoát nghèo, làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Cuộc thi là việc làm cụ thể, thiết thực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quốc gia khởi nghiệp; là một cách tiếp cận mới, đầu tư vào các ý tưởng, cách làm hay của người dân, cộng đồng các DTTS, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên để họ vươn lên làm giàu từ chính nội lực của mình.

Các ứng viên có thể tham gia đăng ký ý tưởng bao gồm: các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nhân, thuộc các đồng bào DTTS... có ý tưởng hợp tác, liên kết với đồng bào DTTS ở bất kỳ địa bàn nào trên đất nước Việt Nam, góp phần giải quyết các vấn đề gồm phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm mang lại lợi ích cho đồng bào DTTS; tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị mang lại lợi ích cho cộng đồng DTTS, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

Cuộc thi được chia làm 2 vòng: vòng 1 là tìm kiếm và lựa chọn các ý tưởng, thời hạn nộp ý tưởng là 31/8/2018; dự kiến tối đa 50 ý tưởng sẽ được lựa chọn, danh sách các ý tưởng được lựa chọn sẽ được công bố vào ngày 1/10/2018.

Các ý tưởng được lựa chọn trong giai đoạn này sẽ được hỗ trợ, tư vấn để phát triển, hoàn thiện thành đề xuất dự án chi tiết để nộp tham gia đánh giá trong giai đoạn 2, đồng thời được hỗ trợ trọn gói 4,5 triệu đồng để trang trải chi phí.

Vòng 2 là các ý tưởng được chọn từ vòng 1 sẽ được tham gia đào tạo và hỗ trợ phát triển ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh. Hạn cuối để nộp đề xuất dự án là ngày 15/12/2018; danh sách các dự án được chọn sẽ được công bố vào ngày 15/1/2019.

Các ý tưởng được chọn cũng sẽ nhận được tài trợ tối đa 680 triệu đồng để thực hiện dự án. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Ủy ban dân tộc và các đối tác quốc tế, các cơ quan của Đảng và Chính phủ nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS bắt kịp với xu thế quốc gia khởi nghiệp hiện nay, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, tăng giàu vùng DTTS.

Chi tiết của cuộc thi có tại website: www.vcic4em.vn.

NGỌC AN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email