Tích cực thực hiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh

  • 14:27 ,11/04/2019
KHPTO - Trung tâm điều hành đô thị thông minh, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo, Trung tâm an toàn thông tin thành phố đang được tích cực thực hiện.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh: Thành phố đã ban hành kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 22/1/2019 về triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1). Thực hiện khảo sát mặt bằng và xây dựng phương án thiết kế trung tâm điều hành (giai đoạn 1) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Thiết lập phòng giám sát tạm thời tại Sở thông tin và truyền thông theo mô hình kiến trúc trung tâm điều hành đã được phê duyệt; trong đó: kết nối, hiển thị hình ảnh của hệ thống camera giám sát của Sở giao thông vận tải, Công an thành phố, ủy ban nhân dân các quận (1, 5, 12, Phú Nhuận) và một số camera giám sát an ninh trật tự thành phố đã đầu tư; triển khai một số ứng dụng phân tích hình ảnh nâng cao như nhận diện khuôn mặt, đo đếm lưu lượng phương tiện giao thông; triển khai tích hợp hình ảnh một số camera vào hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022; kết nối hệ thống hình ảnh cổng thông tin giao thông thành phố từ Sở giao thông vận tải, cổng thông tin xử lý rác thải từ Sở tài nguyên và môi trường, cổng thông tin hành chính công thành phố; ứng dụng một số tính năng phân tích nội dung thông tin trên Internet.

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung: hiện đang làm việc với Bộ công an về việc hỗ trợ thành phố triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu dân cư tại thành phố. Triển khai thử nghiệm cổng thông tin dữ liệu mở của thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn/, trước mắt sẽ thử nghiệm cung cấp thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề y.

Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo: đang tiến hành thành lập phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội theo như kế hoạch triển khai thành lập phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội (kế hoạch số 766/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019). Tiếp nhận tài trợ Đại học Arizona State University (ASU) và Công ty Intel Việt Nam về trang thiết bị cho phòng mô phỏng dự báo (đặt tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố). Nghiên cứu về việc tiếp nhận server (đã được cài đặt phần mềm) do Đại học ASU và Công ty Intel Việt Nam tài trợ hoặc trang bị server mới để vận hành phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội.

Trung tâm an toàn thông tin thành phố: Thành phố hiện đang xây dựng đề án thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin thành phố.

N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email