Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

  • 20:31 ,31/07/2020
KHPTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Theo đó, Thủ tướng quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2023. Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Văn bản số 1795/TTg-QHQT ngày 5/10/2010 về phê duyệt danh mục Dự án xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành và Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Khoản vay lần thứ hai của Dự án đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành.

Thủ tướng giao Bộ giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đảm bảo kết thúc dự án đúng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ, tránh phải gia hạn nhiều lần, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ GTVT được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/ 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và Nghị định số 2/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ phải tiếp tục giải trình, tiếp thu ý kiến của bộ, Bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/8/2020 việc sử dụng vốn dư của Hiệp định vay 3391-VIE nhằm hoàn thành các công việc chưa thực hiện của Hiệp định vay ADB lần 1 (2730-VIE) theo đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục liên quan đến gia hạn Hiệp định khung, Hiệp định vay số 3391-VIE đã ký với ADB đến ngày 31/12/2023 theo quy định hiện hành để thông báo chính thức cho ADB trước ngày 31/7/2020.

Để dự án sớm tiếp tục triển khai, Thủ tướng yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết vướng mắc về bố trí vốn nước ngoài, vốn đối ứng và thực hiện các thủ tục giao vốn cho dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai, TP.HCM phải khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu trong quý 3/2020 để triển khai thi công dự án. Trước đó, vào tháng 6/2020, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, gồm việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2023; cho phép gia hạn Hiệp định vay 3391-VIE, Hiệp định khung MFF đến ngày 31/12/2023.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng cho sử dụng vốn của Hiệp định vay ADB lần 2 (3391-VIE) để hoàn thành các công việc chưa được thực hiện của Hiệp định vay ADB lần 1 (2730-VIE) do hết hạn hiệp định, với giá trị dự kiến khoảng 1.584,42 tỷ đồng (tương đương 67,4 triệu USD). Đồng thời, điều chỉnh, phân bổ lại cơ cấu giá trị của Hiệp định vay 3391-VIE cho phù hợp với nhu cầu thực tế để tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án.

M.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email