Thống nhất cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất alphachymotrypsin

  • 14:38 ,17/01/2018
Nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả của thuốc và thống nhất cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất alphachymotrypsin dùng đường uống hoặc ngậm dưới lưỡi, Cục quản lý dược có Thông báo số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017, yêu cầu trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký công văn này, các cơ sở đăng ký thuốc thực hiện việc thay đổi cách ghi nhãn chỉ định của thuốc trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hướng dẫn trong chuyên luận alphachymotrypsin của Dược thư quốc gia năm 2015, cụ thể: “Chỉ định: điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng”; đối với các hồ sơ đăng ký thuốc này đang chờ xét duyệt, Cục quản lý dược chỉ xem xét sau khi cơ sở đăng ký thuốc nộp bổ sung hồ sơ cập nhật nội dung chỉ định theo hướng dẫn như trên. 

Kim Ngân
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email