Thông điệp về “Du lịch Việt Nam an toàn”

  • 20:09 ,29/02/2020
KHPTO - Hiệp hội du lịch Việt Nam đã công bố Bộ tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid-19 áp dụng trong toàn ngành. Bộ tiêu chí truyền thông điệp “Việt Nam là điểm đến an toàn, du lịch Việt Nam an toàn”.

Bộ tiêu chí gồm 5 tiêu chí:

1. Điểm du lịch an toàn

Điểm đến du lịch an toàn là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, khu du lịch, điểm du lịch, nơi thu hút khách du lịch đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau: Điểm đến du lịch không thuộc vùng có dịch Covid-19 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017. Điểm đến du lịch nếu có cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ thì cơ sở cung cấp dịch vụ đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

2. Doanh nghiệp du lịch an toàn

Doanh nghiệp du lịch phải thực hiện các tiêu chí an toàn với dịch Covid-19 khi: Chỉ ký hợp đồng du lịch với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước với điều kiện khách du lịch không thuộc diện phải cách ly y tế. Chỉ đưa khách du lịch đến điểm du lịch an toàn theo tiêu chí tại Mục 1 trên đây.

Nếu có cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tại điểm đến du lịch an toàn với dịch Covid-19 phải tuân thủ theo các tiêu chí cụ thể quy định tại các mục này.

Chủ động phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận tham gia tập huấn về dịch bệnh phải tuân thủ theo các tiêu chí cụ thể quy định.

Chủ động phối hợp với các cơ quan y tế có thẩm quyền tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận tham gia tập huấn về dịch Covid-19 cho lái xe, hướng dẫn viên du lịch, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch của cơ sở.

Công bố danh sách các điểm đến du lịch an toàn trên website của doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch Việt Nam để khách du lịch biết.

3. Dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi trong khu vực điểm đến du lịch an toàn với dịch Covid-19 phải đảm bảo các tiêu chí: Thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục VII, Quyết định 344/QĐ-BYT ngày 7/2/2020 của bộ trưởng Bộ y tế.

Cán bộ, nhân viên, người phục vụ của cơ sở áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Rác thải, chất thải phát sinh trong khu vực cung cấp dịch vụ được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Bố trí nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh tại khu vực vệ sinh; nơi ăn uống, nhà bếp của cơ sở theo hướng dẫn của bộ trưởng Bộ y tế.

Niêm yết số điện thoại các cơ sở y tế có thẩm quyền trên địa bàn trong phòng, chống dịch Covid-19 để liên hệ khi cần thiết.

4. Dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, hàng hóa trong khu vực điểm đến du lịch an toàn với dịch Covid-19 phải đảm bảo các tiêu chí như: thực hiện việc phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục VII, Quyết định 344/QĐ- BYT ngày 7/2/2020 của bộ trưởng Bộ y tế.

Cán bộ, nhân viên, người phục vụ của cơ sở áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Rác thải, chất thải phát sinh trong khu vực cung cấp dịch vụ được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Bố trí nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh tại khu vực vệ sinh; nơi ăn uống, nhà bếp của cơ sở theo hướng dẫn của bộ trưởng Bộ y tế.

Niêm yết số điện thoại các cơ sở y tế có thẩm quyền trên địa bàn trong phòng, chống dịch để liên hệ khi cần thiết.

5. Dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn

Cơ sở dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn trong thời gian dịch Covid-19 phải đảm bảo các tiêu chí như: Thực hiện việc khử trùng phương tiện vận chuyển khách du lịch theo hướng dẫn của bộ trưởng Bộ y tế.

Lái xe, hướng dẫn viên du lịch, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Bố trí đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhanh trên phương tiện vận chuyển khách du lịch khi khách có nhu cầu.

Niêm yết số điện thoại các cơ sở y tế trên phương tiện vận chuyển khách du lịch để liên hệ khi cần thiết.

N.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email