Thêm sách giáo khoa mới

  • 21:09 ,10/03/2020
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 7 sách giáo khoa được phê duyệt lần này, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục.

Trong 7 sách giáo khoa (SGK) được phê duyệt gồm: 1 cuốn môn tựnhiên xã hội, 3 cuốn môn giáo dục thểchất, 2 cuốn môn hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn tiếng Anh.

Năm 2019, Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tổchức 2 lần thẩm định SGK lớp 1, lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứnhất, có38/49 bản mẫu SGK được bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sửdụng trong cơ sởgiáo dục phổthông. Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ởlần thẩm định 1, có7 bản được tác giảchỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ýcủa hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần 2. Có1 bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Như vậy, ởlần thẩm định tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học/hoạt động giáo dục (môn tựnhiên - xã hội 1 bản mẫu; môn giáo dục thểchất 3 bản mẫu; hoạt động trải nghiệm 3 bản mẫu; môn tiếng Anh 1 bản mẫu) từ2 nhà xuất bản là Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM.

Theo quy định trong Thông tư 33, việc thẩm định lần 2 được tiến hành với quy trình như lần 1. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã thành lập hội đồng quốc gia thẩm định SGK nhà giáo; cán bộ quản lýgiáo dục; nhà khoa học cókinh nghiệm, uy tín về giáo dục; đại diện cơ quan, tổchức cóliên quan và cóít nhất 1/3 tổng sốthành viên là nhà giáo đang giảng dạy ởcấp học tương ứng.

Mỗi thành viên hội đồng nhận bản mẫu SGK từban tổchức và nghiên cứu độc lập trong 15 ngày. Hội đồng sau đólàm việc tập trung đểnghe tác giảbáo cáo và các thành viên thảo luận công khai về bản mẫu SGK, đánh giá các bản mẫu theo tiêu chí, tiêu chuẩn và các minh chứng cần đạt của từng bản mẫu SGK đã được Bộ GD&ĐT quy định. Kết quảđánh giá của hội đồng được công bốtrực tiếp cho tác giảđểtác giảbiết nội dung chi tiết và thảo luận, tiếp thu, chỉnh sửa.

Nguyên tắc làm việc của hội đồng là tập trung, dân chủ, khách quan, trung thực, minh bạch và thểhiện tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng đánh giá và xếp loại bản mẫu SGK theo nội dung từng khoản, điều được quy định tại Thông tư số33/2017/TT-BGD&ĐT.

Sau 2 vòng thẩm định (từtháng 10/2019 đến tháng 2/2020), hội đồng thẩm định đã đánh giá “đạt” đối với 7/8 bản mẫu SGK lớp 1 ở4 môn học, hoạt động giáo dục và đề nghị bộ trưởng xem xét phê duyệt. Các bản mẫu SGK này được tác giảxây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sởcụ thểhóa chương trình giáo dục phổthông 2018 với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từchú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Nhiều bản mẫu SGK cóquan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới, nhưng vẫn bảo đảm phùhợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủđộng, sáng tạo.

Có45 cuốn SGK của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sửdụng trong chương trình giáo dục phổthông mới, là thành công bước đầu của việc xã hội hóa biên soạn SGK. Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản cóhình thức phùhợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sởgiáo dục phổthông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin đểthực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT tiếp tục ban hành thông báo thẩm định SGK lớp 1 với thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 10/3.

NHƯ QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email