Thêm nhiều ngành học mới cho thí sinh lựa chọn

  • 14:35 ,07/03/2008

Năm nay, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế, thị trường lao động, các trường đại học tiếp tục mở thêm những ngành học mới.

Đô thị học: Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tuyển sinh đào tạo cử nhân đô thị học, với chỉ tiêu 70 sinh viên cho hai khối A và D1. Đây là một ngành học mới, mang tính ứng dụng cao.

Sinh viên được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị, quản lý dự án, quy hoạch kinh tế - xã hội đô thị...

Tâm lý học (Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chỉ tiêu 70 sinh viên cho các khối B, C, D1: đào tạo theo hướng chuyên ngành tâm lý ứng dụng như tư vấn tâm lý, tâm lý trị liệu và tâm lý tổ chức nhân sự; sử dụng cho các lĩnh vực: nghiên cứu tâm lý tại các viện, trung tâm khoa học, cơ quan điều tra tâm lý tội phạm, các bộ phận nghiên cứu tâm lý khách hàng của các công ty, các hoạt động tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, tư vấn về nhân sự, tổ chức lao động, giảng dạy tâm lý học.

Y học dự phòng: Trường đại học y dược TP.HCM tuyển sinh 50 sinh viên.

Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật và sư phạm quản lý giáo dục: đây là hai ngành mới của Trường đại học sư phạm TP.HCM, với chỉ tiêu tuyển sinh lần lượt là 60 sinh viên (khối D1, D4, D6) và 50 sinh viên (khối A, C, D1).

Thống kê kinh doanh (Trường đại học kinh tế TP.HCM) sử dụng cho các lĩnh vực: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, soạn thảo báo cáo...

Kinh tế bất động sản (Trường đại học kinh tế TP.HCM) cung cấp các kiến thức về thị trường và giá cả bất động sản.

Chứng khoán (Trường đại học kinh tế TP.HCM).

Luật quốc tế và kinh tế quốc tế (Học viện quan hệ quốc tế) đào tạo theo ngành chính là luật và kinh tế, ngành phụ là ngoại ngữ.

Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán: thuộc khoa kinh tế, Đại học quốc gia TP.HCM, cho khối A hoặc D1, với chỉ tiêu 100 sinh viên. O

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email