Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

  • 22:45 ,10/10/2019
KHPTO - Cục quản lý chất lượng (Bộ giáo dục và đào tạo) vừa có Văn bản số 1131/TB-QLCL, thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, có 4 trường đại học phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm: Trường đại học Trần Đại Nghĩa, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Trường đại học công nghiệp Vinh và Trường đại học kinh tế Nghệ An.

Các trường đại học phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C), gồm: Trường đại học công nghiệp TP.HCM, Trường đại học Trần Đại Nghĩa, Trường đại học công nghiệp Vinh, Trường đại học công nghệ Vạn Xuân và Trường đại học kinh tế Nghệ An.

Trước đó, Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã ban hành Thông báo số 973/QLCL-QLVBCC về việc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số đơn vị. Theo thông báo này, có 7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và 42 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C).

K.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email