Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo

  • 07:40 ,31/03/2021
KHPTO - Những nội dung chính của Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025 tại TP.HCM vừa được đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phổ biến.

Báo cáo tổng kết chuỗi sự kiện Tuần lễ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo (KN - ĐMST) TP.HCM 2020, Ngày hội KN vùng và Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020, bà Phan Thị Quý Trúc (phó trưởng phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở khoa học và công nghệ TP.HCM) cho biết, chuỗi sự kiện đã thu hút 150 doanh nghiệp KN - ĐMST tham gia triển lãm sản phẩm và công nghệ; tổ chức 8 cuộc thi về KN - ĐMST; 5 hội thảo, hội nghị về ĐMST và đô thị thông minh.

Chuỗi sự kiện cũng đã đón nhận sự tham dự của 5.000 lượt khách, 25 nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ kết nối đầu tư cho hơn 30 dự án. Tất cả đều có sự đóng góp, tham gia tích cực của cộng đồng KN - ĐMST thành phố.

Cũng tại hội nghị, bà Quý Trúc đã phổ biến các nội dung của Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KN – ĐMST giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu của đề án là xây dựng hệ sinh thái KN – ĐMST của TP.HCM phát triển ngang tầm khu vực, là nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động ĐMST, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP hàng năm từ 40% trở lên.

Từ đây, nhằm thực hiện mục tiêu trên, Sở khoa học và công nghệ TP.HCM đã xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ gồm: phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái KN - ĐMST; nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái KN – ĐMST, hình thành các hệ sinh thái KN – ĐMST của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp KN sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và ĐMST; thúc đẩy hoạt động ĐMST trong khu vực công; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế KN – ĐMST; truyền thông cho KN – ĐMST; đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đề án.

TUYẾT MAI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email