Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã

  • 17:24 ,05/10/2021

HTX đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của TP.HCM.

KHPTO - Liên minh hợp tác xã TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Cụ thể, sẽ tổ chức sâu rộng các đợt thi đua trong khu vực KTTT; giới thiệu, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Hai năm một lần tổ chức hội nghị tuyên dương các HTX, liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, các cán bộ quản lý HTX và các xã viên tiêu biểu nhân dịp Ngày HTX Việt Nam 11/4 và Ngày HTX quốc tế.

Liên minh HTX TP.HCM tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế HTX trực thuộc; tập trung nâng cao trình độ các chuyên viên tư vấn, đẩy mạnh hoạt động tư vấn nhằm đáp ứng các nhu cầu của HTX. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT theo hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, Liên minh HTX Việt Nam .

Liên minh cũng sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức KTTT liên quan, cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về tổ chức KTTT; hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức KTTT, HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành .

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn về Luật HTX, mục đích ý nghĩa, nhiệm vụ phát triển kinh tế HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân tại các quận, huyện qua các hình thức: tập huấn, biên soạn cẩm nang, tờ rơi, hội nghị, cuộc thi, mở các chuyên san, chuyên mục, phim phóng sự, phim truyền hình, khảo sát học tập mô hình, hội thảo.... Ưu tiên hỗ trợ HTX, thành viên HTX, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp để chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, vật tư... phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm (rau an toàn, hoa kiểng, cá cảnh, bò sữa, bò thịt...) qua các hình thức tuyên truyền tập huẩn, khảo sát học tập mô hình KTTT tại các tỉnh, thành.

N.HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email