Thành phố Hồ Chí Minh: Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật

  • 17:26 ,10/06/2019
KHPTO - Sở y tế TP.HCM đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ban giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC).

Theo đó, BS. Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm y tế dự phòng thành phố, được bổ nhiệm làm giám đốc CDC. BS. Huỳnh Ngọc Thành, phó giám đốc Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe thành phố và BS. Phan Thanh Tâm, phó giám đốc Trung tâm dinh dưỡng thành phố, được bổ nhiệm làm phó giám đốc CDC. Thời gian giữ các chức vụ này là 5 năm.

CDC có chức năng dự phòng, triển khai, giám sát, phát hiện những bệnh tật trước khi xảy ra, những vấn đề liên quan sức khỏe con người, môi trường...

CDC là trung tâm trực thuộc Sở y tế thành phố được thành lập theo Quyết định 381 ngày 28/1/2019 của UBND thành phố về tổ chức lại các trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế dự phòng gồm: Trung tâm y tế dự phòng thành phố, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm dinh dưỡng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.

Theo lộ trình, trong năm 2019, CDC sẽ sáp nhập 6 trung tâm và từ tháng 1/2020 sáp nhập tiếp Trung tâm kiểm dịch y tế quốc

CẨM HỒNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email