Thành phố Hồ Chí Minh: Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đạt nhiều kết quả

  • 19:53 ,20/03/2020
KHPTO - Qua triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các sở, ngành, quận, huyện tích cực triển khai. Các doanh nghiệp được hỗ trợ thông qua những chính sách ưu đãi về đầu tư kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm đối tượng phục vụ. Thực hiện đẩy mạnh ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh; tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển.

Năm 2019, UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư. Trong đó, đã tổ chức có hiệu quả hơn 203 chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước thông qua các sự kiện hội chợ - triển lãm thương mại và đầu tư, tổ chức các diễn đàn, hội thảo giúp kết nối các doanh nghiệp. Nhờ đó, các hoạt động này đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành phố gặp được nhiều đối tác tiềm năng, đã đón tiếp và làm việc với 310 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, kinh doanh và trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại và đầu tư tại thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM còn tổ chức hệ thống đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố hoạt động qua hai hình thức: đối thoại qua trang thông tin điện tử đã tiếp nhận và giải đáp hơn 1.500 câu hỏi của doanh nghiệp và hội nghị đối thoại trực tiếp. Tổ chức các chương trình huấn luyện - đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng xúc tiến thương mại và đầu tư với hơn 810 lượt doanh nghiệp tham gia.

Về kết quả thực hiện, toàn thành phố năm 2019 đã có 44.004 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 643.244 tỷ đồng (tăng 2,01% số lượng doanh nghiệp và tăng 10,35% về vốn đăng ký so với năm 2018). Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững.

TRẦN HOÀN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email