Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực và 6 làng nghề

  • 11:33 ,10/08/2019

KHPTO - Sáu sản phẩm nông nghiệp chủ lực đó là: rau, hoa cây cảnh, bò sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh. Các địa phương dựa vào thế mạnh của mình tập trung phát triển sản phẩm chủ lực.

Để tập trung phát triển sản phẩm chủ lực dựa trên thế mạnh từng địa phương, UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020. Bên cạnh các sản phẩm chủ lực, thành phố phát triển sản phẩm gắn với 6 làng nghề truyền thống, đó là làng nghề đan lát Thái Mỹ, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), làng nghề xe nhang Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), làng nghề muối Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

Theo chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thành phố phát triển sản phẩm chủ lực gắn với làng nghề truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị sản xuất, nhất là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp giảm dần. Năm 2014, thu nhập nông nghiệp là 325 triệu đồng/ha/năm thì đến nay đạt gần 500 triệu đồng/ha/năm và phấn đấu chỉ tiêu 800 triệu đồng/ha những năm tới.

Trên các sản phẩm chủ lực này, thành phố sẽ đẩy mạnh sản xuất theo quy trình VietGAP, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Khuyến khích hộ dân sản xuất tham gia liên kết doanh nghiệp, tham gia và trở thành thành viên của hợp tác xã nông nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với hợp tác xã. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, hướng tới xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho từng sản phẩm.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ thực hiện xã hội hóa xây dựng và đưa vào hoạt động hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng của địa phương tại huyện Củ Chi và Cần Giờ. Thành phố đã ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn đặc trưng. Phát triển 3 sản phẩm ngành nghề nông thôn đặc trưng của huyện ngoại thành như khô cá dứa Cần Giờ, khô cá sặt Củ Chi, tổ yến Cần Giờ và phát triển một sản phẩm nông nghiệp mang đậm nét vùng miền của huyện Cần Giờ là sản phẩm xoài ở xã Long Hòa - Cần Giờ.

Thành phố chỉ đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phổ biến chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó xác định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

2_4
1_5
QUỐC PHONG
Tags : dd1719
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email