Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều dự án nông nghiệp cần đầu tư

  • 15:09 ,02/12/2019
KHPTO - Nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng hiện đại, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ vào sản xuất, TP.HCM kêu gọi các nhà đầu tư vào khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (98 ha), Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Củ Chi (23 ha) về lĩnh vực chế biến, bảo quản và trồng trọt. Dự án trung tâm thủy sản thành phố 100 ha xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Bên cạnh đó, thành phố kêu gọi đầu tư dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, nhằm nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi phù hợp với quy hoạch mới, tình hình mới nhằm phục vụ đa ngành, đa mục tiêu cho việc phát triển nông nghiệp đô thị, công nghiệp - dân sinh, xây dựng nông thôn mới và đáp ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thành phố tổ chức tiếp nhận việc chuyển giao một số công nghệ cao từ nước ngoài phù hợp với điều kiện ứng dụng tại TP.HCM. Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Đặt hàng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp nhận, chuyển giao, hợp tác trong quá trình triển khai áp dụng công nghệ.

P. DUY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email