Thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh đề án xây dựng thành phố sáng tạo phía Đông

  • 11:27 ,02/09/2020

KHPTO - UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo về kết luận của chủ tịch UBND thành phố về tình hình triển khai đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông - Thành phố Thủ Đức sẽ hoàn thành trong tháng 8.

Hiện nay, TP.HCM đang tìm kiếm một chiến lược phát triển để chuyển đổi khu vực phía Đông thành phố thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao. TP.HCM cũng đã liên tục tổ chức các hội thảo quốc tế, trao đổi ý kiến chuyên gia, cuộc thi quốc tế... nhằm tìm kiếm những ý tưởng để quy hoạch không gian đô thị có tích hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Khu đô thị sáng tạo phía Đông có tên gọi là Thành phố Thủ Đức với dân số gần 1 triệu dân sẽ làm hạt nhân để thành phố triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Vì thế, Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ kết nối TP.HCM với khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở quy hoạch và kiến trúc TP.HCM phối hợp với đơn vị tư vấn, hoàn chỉnh dự thảo của đề án hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông dựa trên ý kiến đóng góp của các sở, ngành; lấy ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và quốc tế... từ đó tổng hợp hoàn chỉnh đề án và trình ban chỉ đạo xem xét, thông qua trong tháng 8/2020. TP.HCM cũng thống nhất với mức kinh phí từ nguồn vốn xã hội hóa là 100.000 USD.

UBND TP.HCM cũng giao Sở xây dựng TP.HCM khẩn trương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố phía Đông, song song với Chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2025. Việc này đồng bộ với việc lập đề án đánh giá đô thị để công nhận thành phố phía Đông là đô thị loại 1.

Trước đó, ngày 14/8, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức, trên cơ sở sắp xếp các quận 2, 9 và Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

K.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email