Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ cho hợp tác xã vươn lên

  • 07:15 ,28/10/2019

KHPTO - Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 5/6/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể của thành phố đến năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX (hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho HTX, hỗ trợ thu hút cán bộ có trình độ về làm việc tại HTX, hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX,…). Đặc biệt, thông qua việc triển khai các chương trình, đề án trọng điểm về phát triển nông nghiệp, trong đó ưu tiên lựa chọn đối tượng tham gia là các HTX nông nghiệp và thành viên HTX để hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho HTX.

Ngoài ra, thông qua công tác tuyên truyền, tư vấn vận động thành lập HTX, đã từng bước tăng số lượng HTX. Tính đến tháng 9/2019, trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới có 76 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 45 HTX so với năm 2010, tăng 31 HTX so với năm 2015) với 1.370 thành viên, bình quân 18 thành viên/HTX.

Chất lượng hoạt động của HTX đang dần được củng cố, quy mô vốn bình quân năm 2019 là 5.856,9 triệu đồng/HTX (tăng 2,24 lần so với năm 2010), doanh thu bình quân năm 2019 là 5.843 triệu đồng/HTX (tăng 3,7 lần so với năm 2010), lợi nhuận bình quân năm 2019 là 542 triệu đồng/HTX.

Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các HTX nông nghiệp thành lập mới: hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/HTX (theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND thành phố). Từ năm 2015 đến nay, hỗ trợ được 13 HTX với tổng kinh phí hỗ trợ 1.199,4 triệu đồng. Hỗ trợ nguồn nhân lực 1,2 triệu đồng/cán bộ có trình độ đại học, 0,8 triệu đồng/cán bộ có trình độ cao đẳng; hỗ trợ tối đa 2 cán bộ/HTX.

Nhận thấy sự cần thiết tiếp tục duy trì chính sách trên, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 6/7/2017 để tiếp tục hỗ trợ cho giai đoạn 2017 - 2020. Hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX: thông qua quỹ trợ vốn xã viên HTX, thông qua chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Quyết định 655/QĐ-UBND.

Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho HTX: hỗ trợ 50 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp: mô hình canh tác rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình nhà lưới trồng rau có sử dụng phân sinh học và hệ thống tưới tự động; mô hình nuôi cá kiểng, cá thịt, cá giống, nuôi tôm, nuôi cua; mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi bò sữa (sử dụng hệ thống phun sương làm mát và máy vắt sữa),... Hỗ trợ chứng nhận VietGAP: đã trực tiếp hướng dẫn HTX Tân Đức (chi nhánh huyện Củ Chi), HTX Hóc Môn Đơn Dương (huyện Hóc Môn), HTX Phước An (huyện Bình Chánh), Tổ hợp tác rau Trung Hiệp Thạnh (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) và đạt chứng nhận với 57 hộ, diện tích canh tác đạt 10,75 ha, tương đương 90,41 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến đạt 2.277 tấn/năm. Ngoài ra, còn phối hợp với các đơn vị khác hướng dẫn cho HTX đạt chứng nhận VietGAP với diện tích canh tác đạt 44,55 ha, tương đương 244,475 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến đạt 6.251 tấn/năm. Hỗ trợ xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc rau...

Bình quân mỗi năm tổ chức 20 - 30 lớp tập huấn cho 1.200 - 1.800 lượt người tham dự, thành lập mới hơn 6 HTX. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có sự quan tâm chỉ đạo, giao chủ tịch Ủy ban nhân dân 5 huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến hiện đại phù hợp tình hình sản xuất, lợi thế sản xuất gắn với liên kết, cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả cho bà con nông dân.

TRÚC GIANG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email