Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 100% lãi suất chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

  • 13:05 ,29/09/2021

Người dân TP.HCM sẽ được hỗ trợ lãi suất khi chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: V.P

KHPTO - Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay) cho đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch... Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông được ngân sách hỗ trợ 80% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay).

Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn... Sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay). Hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay). Nếu hộ nghèo, hộ cận nghèo vay từ Quỹ giảm nghèo của thành phố ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội được Ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm.

Đó là những chính sách hỗ trợ của TP.HCM nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn theo Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 06). Nghị quyết 06 tạo điều kiện thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao.

Tùy theo quy mô đầu tư của phương án và quy định của tổ chức cho vay. Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay: Là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố, gồm: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm 2%/năm.

Q.P
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email