Thành phố Hồ Chí Minh: Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 tăng 2,96% so cùng kỳ

  • 07:02 ,07/08/2020
KHPTO - Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp TP.HCM tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị với các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực như rau, hoa - cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ và cá cảnh.

Đối với người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ đẩy mạnh phát triển. Một số hoạt động tiêu biểu như hỗ trợ về sản xuất theo quy trình VietGAP, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào quá trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực... Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm H5N1, dịch tả heo châu Phi.

Theo thống kê của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, kết quả giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 10.507,8 tỷ đồng, tăng 2,96% so cùng kỳ. Trong đó, trồng trọt tăng 2,92%, chăn nuôi tăng 1,4%, thủy sản tăng 5,01%. Diện tích gieo trồng rau đạt 7.139 ha, tăng 0,5%, sản lượng 203.462 tấn, tăng 1,2%. Diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.549 ha, tăng 12,5% so cùng kỳ.

Cũng theo đó, tổng đàn bò 121.000 con, tăng 1,7% so cùng kỳ. Trong đó, đàn bò thịt 61.000 con, tăng 8,9% và đàn bò sữa 60.000 con, giảm 4,7%. Tổng đàn heo 189.000 con, giảm 25,6% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi chim yến lấy tổ đạt 6.700 kg, tăng 16,1%. Sản lượng thủy sản đạt 25.184 tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ. Cá cảnh đạt 71 triệu con, giảm 34,8% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã xuất khẩu khoảng 111,8 tấn hạt giống.

T.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email