Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện “nhiệm vụ kép”

  • 07:40 ,11/11/2020

Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

KHPTO - Báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2020 tại TP.HCM, bà Lê Thị Huỳnh Mai, giám đốc Sở kế hoạch - đầu tư TP.HCM cho biết:

với nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có một số điểm sáng: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9,9%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5,5% so với cùng kỳ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Tuy nhiên, với nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có một số điểm sáng: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9,9%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5,5% so với cùng kỳ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Công tác phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) được ghi nhận tích cực. Theo đó trong tháng 10/2020, thành phố thực hiện các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm như ký hợp đồng triển khai 5 nhiệm vụ. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 122 doanh nghiệp báo cáo thành lập quỹ KH&CN; hiện đã cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 95 doanh nghiệp; huấn luyện, tư vấn về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo cho 127 doanh nghiệp; tổ chức 35 sự kiện về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tiếp tục tập trung vận hành Cổng thông tin đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ (Techport); tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định 2 nhiệm vụ KH&CN; tổ chức trưng bày, triển lãm máy móc, thiết bị, công nghệ tại Chợ phiên nông sản lần thứ 10 năm 2020.

Từ đây, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 của các đơn vị, sở ngành thành phố là tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tinh thần thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời, hạn chế những tác động khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 theo kế hoạch.

Cụ thể đó là: đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin sâu rộng, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai các biện pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp và luôn làm chủ đối với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, bảo vệ vững chắc thành quả đạt được trong thời gian vừa qua, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát; tăng cường quản lý nguồn thu và chống thất thu, thực hiện chi ngân sách theo đúng dự toán, định mức, tăng cường tiết kiệm chi và hạn chế những khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán; tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa; tăng cường hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố…

Triển khai chương trình chuyển đổi số của thành phố với mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số; tiếp tục hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, cũng như tăng cường tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Hình thành cơ sở dữ liệu thông tin vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để có cơ sở chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng đi vào chiều sâu.

TUYẾT MAI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email