Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuỗi an toàn trong trường học

  • 07:34 ,19/06/2020
KHPTO - Nhằm cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã ký kết với Sở giáo dục và đào tạo Kế hoạch liên tịch số 1008/KHLT-BQLATTP-GDDT ngày 12/9/2017 về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, yêu cầu lãnh đạo các trường học phải kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học luôn được Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM thực hiện liên tục và thường xuyên. Ông Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết, sở đã yêu cầu các trường học tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú, nội trú; tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Lãnh đạo trường cũng phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM cũng yêu cầu các trường công khai các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, nguyên liệu cho bếp ăn đến cha mẹ học sinh vào đầu năm học, nếu có thay đổi đơn vị cung cấp thì phải thông báo công khai để cha mẹ học sinh được biết. Đồng thời, phối hợp cha mẹ học sinh giám sát cơ sở chế biến để đảm bảo bữa ăn học đường an toàn. Đặc biệt, thủ trưởng đơn vị trường học chịu trách nhiệm trước cha mẹ học sinh, cơ quản quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố, việc đẩy mạnh xây dựng các đề án, chương trình cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, nhất là đẩy mạnh xây dựng “chuỗi thực phẩm an toàn” tăng về số lượng, đa dạng hóa về chủng loại hàng hóa, tạo điều kiện cho các cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học được tiếp cận với nhiều nguồn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, ý thức hơn trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu thực phẩm để chế biến tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học. Cùng với đó, sự quan tâm của người dân đối với vấn đề an toàn thực phẩm nói chung và đảm bảo an toàn thực phẩm trường học nói riêng ngày càng cao, đặc biệt là cha mẹ học sinh là những người góp phần trong việc giám sát, đầu tư cho việc đảm bảo an toàn thực phẩm, việc tiếp nhận nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học.

H.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email