Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh các giải pháp vệ sinh môi trường nông thôn

  • 07:00 ,06/08/2020

Hoạt động vệ sinh môi trường ở vùng ven TP.HCM.

KHPTO - Những năm gần đây, các hoạt động nông nghiệp cùng với dịch vụ, sinh hoạt đã làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Đến các vùng ngoại thành TP.HCM, không khó để có thể bắt gặp những con kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, việc chăn nuôi với số lượng lớn tại các hộ gia đình nhưng chất thải chăn nuôi không được xử lý triệt để cũng “góp phần” làm môi trường nông thôn ngày càng xấu hơn.

Để khắc phục và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, thành phố cũng thực hiện nhiều giải pháp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đem lại hiệu quả cao do vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Vì vậy, để tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, việc cần phải làm ưu tiên và trước nhất vẫn là công tác tuyên truyền, làm sao để nâng cao ý thức của người dân, để họ tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phổ biến rộng rãi quy định về bảo vệ môi trường làng nghề, quản lý hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, hóa chất sử dụng trong chăn nuôi.

Đồng thời, tập trung giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn. Tăng cường đầu tư nguồn vốn để đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại khu vực nông thôn cũng như đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt cũng như chất thải chăn nuôi. Giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tại các điểm tồn lưu ô nhiễm ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát môi trường cần tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về môi trường, tài nguyên tại địa bàn khu vực nông thôn. Trong đó cần tập trung phòng, chống các hành vi vi phạm phổ biến về quản lý chất thải, xả thải gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về sử dụng hóa chất, chất cấm, kháng sinh trong sản xuất nông nghiệp nói chung, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, trang trại chăn nuôi, cơ sở kinh doanh phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

D.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email