Thành phố Hồ Chí Minh: Đặt hàng nghiên cứu phục vụ nông nghiệp

  • 14:54 ,02/12/2019

KHPTO - Ngành nông nghiệp thành phố tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khoa học và các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao trên địa bàn thành phố (các viện, trường đại học, các cơ sở chế tạo,...) cung cấp các giải pháp cho phát triển nông nghiệp đô thị. Thành phố có cơ chế đặt hàng nghiên cứu và lựa chọn sử dụng các kết quả vào thực tế sản xuất ứng dụng máy móc, thiết bị, phần mềm quản lý tại thành phố.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM cho biết, ngành nông nghiệp thành phố đang triển khai thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ mới phục vụ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp đô thị. Giới thiệu các loại máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất của thành phố cũng như phù hợp với từng đối tượng cây, con.

Ngành nông nghiệp thông tin về dịch vụ cung cấp các trang thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Rà soát, công bố danh sách các cơ sở cơ khí nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ các cơ sở đầu tư sản xuất, kinh doanh trang thiết bị theo nhu cầu (định hướng sản xuất, hỗ trợ vốn, kết nối với trang trại, nông dân).

Tổ chức tập huấn, chuyển giao các máy móc, thiết bị cơ giới hóa thông qua các buổi tham quan, hội thảo các mô hình ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp hiệu quả. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới từ các nguồn nghiên cứu cải tiến các thiết bị, máy móc phù hợp với từng địa hình và cây, con cụ thể hoặc nhập khẩu các máy móc, thiết bị từ nước ngoài. Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa phù hợp với sản xuất nông nghiệp đô thị của thành phố.

KIM ANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email