Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh

  • 08:35 ,22/05/2020
KHPTO - Thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020 - 2021, TP.HCM sẽ đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân thành phố, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, đồng thời thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học.

TP.HCM cũng đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại học 2 buổi/ngày. Khuyến khích mỗi quận, huyện xây dựng từ 1 đến 3 trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi bậc học và cấp học. Khuyến khích các trường trung học tổ chức dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1: huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định, không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện. Năm học 2020 - 2021, đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày, đồng thời triển khai đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019 - 2025, tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1. Bên cạnh đó, phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp). Công tác tuyển sinh lớp 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/7.

TP.HCM tổ chức các lớp tăng cường ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, riêng chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam chỉ thực hiện tại những trường đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh trong chỉ tiêu được giao, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp theo chương trình này.

Về tuyển sinh lớp 6: tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện nào được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó. Thành phố đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào học lớp 6. Năm nay, công tác tuyển sinh sẽ bắt đầu từ ngày 15/7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 5/8. Các trường đảm bảo sĩ số không vượt quá 45 học sinh/lớp.

TP.HCM tiếp tục thực hiện xét tuyển đối với các trường THCS, riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết hợp xét tuyển và tham gia khảo sát năng lực bằng tiếng Anh. Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 hai môn toán và tiếng Việt từ 9 điểm trở lên mỗi môn, sẽ đủ điều kiện tham gia bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong thời gian 90 phút. Năm học 2020 - 2021, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức kỳ khảo sát vào ngày 25/7. Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

NHƯ QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email