Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo công tác bảo vệ môi trường

  • 15:32 ,13/09/2020

Vớt rác trên kênh rạch ở TP.HCM.

KHPTO - Trong 8 tháng đầu năm 2020, thành phốđã triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Theo đó, đã triển khai nạo vét trên 337.270 mét lòng cống thoát nước, duy tu 15 tuyến kênh rạch và cửa xả; thay 220 cống bị xuống cấp; sửa chữa trên 1.700 miệng hầm ga thu nước...

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã xử lý 221 sựcốliên quan đến hệ thống thoát nước quy định. Tổng lưu lượng xử lý nước thải trong tháng 8 hơn 5.300.000 m3 và trong 8 tháng hơn 41.200.000 m3. Chất lượng sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép.

Đáng ghi nhận hơn, công tác quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì tốt. Bình quân mỗi ngày thành phốthu gom, vận chuyển và xử lý khoảng trên 9.500 tấn rác sinh hoạt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát, khống chế mùi hôi phát sinh, hoạt động xử lý chất thải, công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy xử lý chất thải rắn theo định kỳ. Thành phốcũng thực hiện nghiêm việc giám sát hoạt động của 16 trạm quan trắc nước thải tựđộng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Tiếp tục triển khai kêu gọi đầu tư dựán xử lý chất thải rắn - chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn các nhà máy hiện hữu, cũng như khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và sử dụng túi nylon trên địa bàn thành phố.

VIỆT THY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email