Thành phố Hồ Chí Minh có 21 trường có yếu tố nước ngoài

  • 11:04 ,02/10/2019
KHPTO - Hiện nay, nhiều phụ huynh hiểu nhầm trường tư thục là trường có yếu tố nước ngoài. Thực chất, TP.HCM chỉ có 21 trường có yếu tố nước ngoài - thường được xem là trường quốc tế. Các trường ngoài công lập được dạy chương trình nước ngoài, chương trình của một số quốc gia cùng với chương trình của Việt Nam, thực hiện theo Thông tư 13 về hoạt động của các trường ngoài công lập, nhiều trường lại gắn mác “quốc tế” vào nên nhiều phụ huynh có sự nhầm tưởng.

Còn các trường quốc tế được cấp phép theo danh sách của sở là do các tổ chức nước ngoài thành lập, do vốn đầu tư nước ngoài, dạy chương trình nước ngoài cho con em là nước ngoài và một số học sinh ở Việt Nam. Trước đây, tại các trường này, bậc trung học cơ sở - trung học phổ thông có 20% học sinh Việt Nam, 10% học sinh tiểu học. Nhưng theo Nghị định 86/2018 về hợp tác đầu tư nước ngoài, các trường có yếu tố nước ngoài cho phép tiếp nhận học sinh Việt Nam với tỷ lệ phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Trong hệ thống trường có yếu tố nước ngoài, còn có hai hình thức, đó là những trường có vốn đầu tư nước ngoài, dạy chương trình nước ngoài và những trường được phép dạy thí điểm chương trình nước ngoài, trường dạy bổ sung chương trình nước ngoài.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email