Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ

  • 07:00 ,01/03/2020

KHPTO - UBND thành phố đã giao Sở văn hóa và thể thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập hồ sơ đề xuất xếp hạng đối với các hạng mục bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ (thuộc dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn, đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc).

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét phân cấp cho đơn vị chức năng trực thuộc đáp ứng đủ điều kiện thực hiện quản lý, lưu giữ, bảo vệ và phát huy đầy đủ giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học của các hạng mục được bảo tồn.

H. NAM
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email