Tham gia chuyển đổi nông nghiệp được hỗ trợ từ Nghị định 98

  • 13:31 ,02/10/2021

Liên kết sản xuất rau an toàn tại HTX Phước An, TP.HCM. Ảnh: V.P

KHPTO - Nghị định 98 của Chính phủ (Nghị định 98/2018/NĐ-CP) ban hành ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với mức hỗ trợ đến 300 triệu đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp…

Các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ từ Nghị định 98 của Chính phủ.

Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ: Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (theo mẫu); dự án liên kết (theo mẫu) hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết; bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau. Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo mẫu). Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

Trình tự thủ tục bao gồm: Trường hợp UBND cấp tỉnh phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết, chủ trì liên kết gửi 1 bộ hồ sơ tới Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn là chủ tịch hội đồng, các thành viên là đại diện Sở kế hoạch & đầu tư, Sở tài chính, các sở ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có tờ trình trình UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ trì liên kết được biết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết. Trường hợp UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết, giao Phòng nông nghiệp (hoặc Phòng kinh tế tùy theo địa phương).

A.Đ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email