Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực cho nông nghiệp TP.HCM

  • 12:15 ,02/08/2019
KHPTO - Để tập trung phát triển sản phẩm chủ lực dựa trên thế mạnh từng địa phương, UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020. Theo đó, thành phố sẽ phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực là: rau, hoa cây cảnh, bò sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh. Các địa phương dựa vào thế mạnh của mình tập trung phát triển sản phẩm chủ lực.

tankhpt
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email