Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý để ban hành chính sách về khoa học và công nghệ

  • 07:06 ,08/04/2021
KHPTO – Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hành lang pháp lý, trình Chính phủ ban hành một số chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ đặc biệt liên quan đến những nội dung về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để đáp ứng với bối cảnh cách mạng 4.0.

Theo thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Bùi Thế Duy, trong quý 1/2021, bộ đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, trình Chính phủ ban hành một số chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ đặc biệt liên quan đến những nội dung về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để đáp ứng với bối cảnh cách mạng 4.0, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chiến lược, nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2030; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Một trong những điểm nhấn là đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccin phòng chống Covid-19. Bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với Bộ y tế để thúc đẩy nhanh cơ chế, kịp thời hỗ trợ nghiên cứu vaccin.

Ngoài ra, Bộ khoa học và công nghệ đang tiếp tục triển khai đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”: hoàn thiện platform nền tảng, đang cập nhật dữ liệu cho các dự án (Nhân đạo số (inhandao.vn), Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn), Bách khoa toàn thư mở (bktt.vn), Bản đồ an toàn Covid (antoancovid.vn), Giáo dục số (igiaoduc.vn); hiện đang hoàn thiện platform các dự án: Dinh dưỡng số, Văn hóa số, Dược thư số, Công nghệ tiếng nói…).

Bộ khoa học và công nghệ cũng đang phối hợp với VinBigData, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và một số đơn vị liên quan, nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu mở về khoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ BigData phục vụ cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tận dụng nền tảng công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trong quý 1/2021, Bộ khoa học và công nghệ đã công bố 34 TCVN; hướng dẫn doanh nghiệp, tiếp nhận hồ sơ và xử lý cấp 701 mãdoanh nghiệp; xử lý 69 hồ sơ xác nhận mã nước ngoài và ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch; đã cấp 11.787 văn bằng bảo hộ, trong đó có 869 bằng độc quyền sáng chế, 403 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 8.320 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia và 2.132 đăng ký nhãn hiệu quốc tế...

B.M
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email