Tập tàng

  • 16:15 ,19/07/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - Ngày xưa
Tủ chạn khô khan
Mẹ lo kiếm rổ tập tàng nấu canh
Tập tàng ngọn đỏ ngọn xanh
Chiều nghiêng tóc mẹ
Sợi hanh sợi vàng
Sau vườn rau dệu rau lang
Rào bên lá bát lá dang
Cải trời
Bạc hà ngổ điếc mồng tơi
Ngọn rau nào cũng ngọt lời mẹ ru
Vầng trăng sáng 
Ngọn đèn lu
Vị quê một chén công phu mấy giờ
Sương chiều tóc mẹ bạc phơ
Đời con chưa trắng cơn mơ
Tập tàng...
Bây giờ
Tủ chạn khô khan
Mẹ không còn nữa
Điêu tàn cảnh xưa
Đất trời không thuận nắng mưa
Ngọn rau nào cũng lưa thưa úa vàng
Thiếu bàn tay mẹ đảm đang
Tập tàng canh dở
Tập tàng con hư...
NGUYỄN NGỌC HƯNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email